Polityka Prywatności i polityka cookies - od 25.05.2018

Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.peskado.pl

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z prawem:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” .

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
- Administrator (Usługodawca) – EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski, ul. Na Wzgórzu 26, 71-220 Bezrzecze, NIP: 8550025506, Regon: 810569351
- Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.peskado.pl
- Użytkownik (Usługobiorca/Klient) – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

1. Administrator danych
2. Jakie dane osobowe gromadzimy?
3. W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
4. Bezpieczeństwo danych osobowych
5. Międzynarodowy transfer danych
6. Udostępnianie danych osobowych
7. Pliki cookie
8. Prawa ochrony danych
9. Zmiany polityki prywatności

1. Administrator danych

Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą:
EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski
ul. Na Wzgórzu 26
71-220 Bezrzecze
NIP: 8550025506
Regon: 810569351
Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem mail: sklep@peskado.pl

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?


Korzystanie ze sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminem Sklepu.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

a. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży na przykład imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), dane kontaktowe, nr zamówienia, login, szczegóły dotyczące płatności, IP komputera
b. Dane osobowe na temat użytkownika naszej Strony gdy dokonuje on zamówienia towarów, rejestruje się i tworzy konto, korzysta z formularzy dostępnych na Stronie, prenumeruje newsletter, kontaktuje się z nami, wystawia opinie.
c. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

3. W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Wszelkie dane gromadzone po zarejestrowaniu czy dokonaniu zamówienia bez rejestracji na Stronie PESKADO będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem.

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

a.W procesie świadczenia usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego lub zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów i dostarczenia ich do klienta oraz wystawienia dokumentacji zakupowej. Udokumentowania stosunków umownych, o których mowa powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń i ewentualnych reklamacji z nimi związanych.
b. Skontaktowania się z klientem w przypadku wszelkich informacji dotyczących zamówienia: zmian, płatności, dostawy, wymian, zwrotów, reklamacji. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania; komunikacji w związku z obsługą klienta i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
c. Weryfikacji/kontroli karty kredytowej lub innej karty płatniczej: korzystamy z informacji dotyczących płatności w celach związanych z rachunkowością i fakturowaniem;
d. Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika na wniosek organów państwowych zgodnie z wymogami i podstawami prawnymi;
e. W przypadku zamawiania bezpłatnego newslettera, który w każdej chwili Użytkownik może zamówić na naszej Stronie lub zrezygnować z niego poprzez kliknięcie na odpowiedniego znaczka na Stronie;
f. Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Usuniemy każde konto utworzone przez dziecko poniżej 16. roku życia, kiedy tylko zostaniemy o nim poinformowani;
g. Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych o prawnych (np. w związku z ewentualnymi roszczeniami lub w celu rozpatrywania reklamacji). Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone;
h. Informacje osobowe w koncie Strony są przechowywane tak długo, jak użytkownik posiada dane konto; dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych na www.peskado.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Użytkownika.
c. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

5. Międzynarodowy transfer danych

W przypadku wysyłek zagranicznych możemy także udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim – zaufanym, wybranym zagranicznym dostawcom, przewoźnikom i pośrednikom usług kurierskich i pocztowych: (np.: DHL, Deutsche Post)

6. Udostępnianie/powierzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być powierzane pracownikom EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski. Możemy także udostępniać/powierzać dane osobowe użytkownika w celu ich przetwarzania następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności:
a.Organom państwowym
b.Zaufanym, wybranym dostawcom, przewoźnikom i pośrednikom usług kurierskich i pocztowych: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Poczta-Polska S.A.
c.Dostawcom usług w chmurze i usług e-mail: home.pl, google
d.Bankom i podmiotom, które umożliwiają dokonywanie płatności w formie przelewów, przez różne kanały płatnicze oraz obsługują karty płatnicze takich jak, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw.
e. Zaufanym firmom zewnętrznym zajmującym się księgowaniem zgodnie z prawem rachunkowym
f. Korzystamy z programów zaufanych firm zewnętrznych, niezbędnych do realizacji i dostawy zamówienia, fakturowania takich jak: IAI-Shop, Ade Plus – oferowane przez GLS, Elektroniczny Nadawca – oferowane przez Poczta Polska Spółka Akcyjna
g. Media społecznościowe: Użytkownik może uzyskać dostęp do usług związanych z mediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji lub dostępnych przed wejściem na naszą witrynę lub skorzystaniem z naszej aplikacji. W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszej witryny lub aplikacji, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie lub aplikacji. W związku z tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych.
h. Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

7 .Pliki cookie - Służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika,

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

8. Prawa ochrony danych

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną informację pocztą elektroniczną na adres: sklep@peskado.pl

9. Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Zmiany będą umieszczane na naszej stronie internetowej.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel